Kuchynské Digestory / Na úvod

Digestor? Poradíme 0907 774 541

Ako vybrať správny digestor?

Základným predpokladom pre dobré odvetranie kuchyne a účinnosť odsávača je zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu a odvodu použitého vzduchu. Prívod čerstvého vzduchu je vedený spravidla otvorom vo vonkajšej stene v kuchyni. Pre tento účel postačí otvor, ktorým vstupuje vzduch pre plynový sporák resp. horáky.

Poznámka: Pre používanie plynového spotrebiča s horákmi je prívod čerstvého vzduchu podmienkou ich inštalácia (toto predpisuje európska i česká norma).

Výber odsávača a jeho umiestnenie

Zákazník má väčšinou možnosť voľby medzi nástenným alebo ostrovným odsávačom. Dôležitým faktorom je vzdialenosť odsávača od varnej plochy - pri väčšej vzdialenosti sa znižuje účinnosť odsávania. Odsávač ale nemožno inštalovať nižšie, než je predpísané výrobcom, najmä z dôvodu nebezpečenstva požiaru.

Odsávač musí byť odborne nainštalovaný pri dodržaní platných relevantných noriem a najmä technických podmienok stanovených výrobcom.

V niektorých prípadoch sa musí prispôsobiť aj technickým podmienkam stanoveným výrobcom varného zariadenia (týka sa najmä plynových sporákov a varných dosiek), ktoré sú spravidla prísnejšie.

Druhy odsávačov podľa spôsobu prevádzky

Odsávače možno podľa spôsobu ich prevádzkovanie rozdeliť na dve skupiny:

  • odsávače prevádzkované na odťah
  • odsávače prevádzkované v režime recirkulácie

Odsávače prevádzkované na odťah majú vždy väčšiu účinnosť a spĺňajú primárny predpoklad pre dobré odvetranie kuchyne.

Odsávače prevádzkované v recirkulačnom režime sa inštalujú vtedy, keď nemožno primerane inštalovať odsávacie potrubie (najmä kvôli technickým a stavebným prekážkam). V tom prípade sa vzduch nasatý nad varnou zónou vracia prefiltrovaný späť do kuchyne. Pre tento režim prevádzky je nutné odsávač vybaviť uhlíkovými filtrami, ktoré zachytávajú pachy z varenia.


Voľba rozmerov odsávača

Odsávač má prekrývať varnú zónu, aby bola dosiahnutá jeho maximálna efektívnosť - viď obrázky.

Inštalácia odsávacieho potrubia

Pre každý odsávač je predpísaný prierez odsávacieho potrubia, ktorý zodpovedá saciemu výkonu jeho motora udávanému v m3/hod. V prípade, že potrubie má menší prierez, ako je predpísané, má to za následok zníženie účinnosti a zvýšenie hlučnosti pri odsávaní.

Potrubie musí byť vedené čo najkratšou cestou k výstupnému otvoru vo vonkajšej stene alebo v streche, s čo najmenším počtom kolien a ohybov. Každé koleno, ohyb i samotné potrubie znižujú účinnosť odsávania.

Poznámka: Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za inštaláciu odsávača a potrubia - toto je výlučne vecou zákazníka a / alebo firmy, ktorá vykonala montáž. Doporučujeme pred kúpou a inštaláciou odsávača konzultovať spôsob vykonania odsávanie s projektantom kuchyne alebo projektantom vzduchotechniky, popr. s odbornými pracovníkmi montáže.


© 2023 Kuchynské digestory a odsávače pár. EMEX o.z. je predajca digestorov značiek: AIRONE  |  FALMEC
0907 774 541   obchod@emex.sk   Vytvoril: Hattas.sk   Vstup do administrácie